Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasóweczki

Cena ropy naftowej – Gdy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów ważniejszym składnikiem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, albo te trendy na zbytach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej robi się, że powyższe zdanie jest oczywiste. Nie wymaga więc istnieć przecież zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szansie.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej stosowanym środkiem na świecie, natomiast jej wartość ma głęboki wpływ na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o dużym zastosowaniu. Jest polecana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w przemyśle spożywczym. W naszym artykule skupimy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i jedne pracowniki mogą powodować ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane elementy znajdują się w ścisłej ropie naftowej decydują o jej specyfikach i wartościach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest przeważnie nielubiana i przydatne są dalsze operacje w ciągu rafinacji zapewniające jej usunięciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest kosztowniejsza niż kwaśna. Oprócz tego trwa również większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co robi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową żyje w zysku wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż ostatnie dwa rodzaje nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako towar na zbytach walutowych. Najmodniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej ma bezpośrednia własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i miana za ważny miernik cen ropy. WTI to naturalna ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API oraz z małą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na ważną moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przenosi się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze zbliżającym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego stylu ropy spotyka się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wydobywają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całych działów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych natomiast na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym że żyć to interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z środowisko w Cushing. Poziom zasobów wybierany stanowi w wszą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce natomiast na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, należące do firmy Royal Dutch Shell, było niegdyś drinkiem spośród najbardziej wydajnych pól naftowych w Licznej Brytanii, jednak większość odwiertów została z obecnego terminu zwolniona z obsłudze.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest popularna, chociaż w poprzednich latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te dane są przez podaż a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące że żyć odpisywanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową stale rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, a cena ropy nie istnieje na najwyższym szczeblu w sprawie. Również nie wszystkie firmy aktywnie realizujące w ostatniej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej organizują się na konkretnych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w bieżącym okresie znacząco obniżyło swoje inwestycje w następne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to jeszcze rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w obcych dziedzinach światach zostało zaniechanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w ścisłą ropę są zagrożone jeszcze ze względu na dużo surową politykę klimatyczną.

Co w poprzednich latach miało prestiż na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak także opinię na to, iż na targu istnieje już wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj często z ziemie. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był więc zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na targu pojawiło się dużo innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Efektem tego był spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na starcie 2016 roku.

OPEC miała możliwość, iż w obecny styl zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze i bardziej wydajne procedury wydobycia, więc już są w kształcie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy charakterystyczna istnieje drogę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo działać na wzrost/spadek cen, pomimo iż częsty są to odpowiednio małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co jest poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi drinku z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale dziś jest znaczona na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Leczy zatem tym, że cena ropy nie że już wkrótce mieć wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost wartości ropy robi w kontrakcie spośród tymże do popularniejszej oferty na targu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego wskazane są większe inwestycje w projekcie alokacji nowych złóż i zachowania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki innowacyjnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak potrzebne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę że będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo zachowuje się na szerokim stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w wielkim stopniu chciałoby na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Gdy chociaż nie będą posiadały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy że w tymże roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach wskazane będą silne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy pewno odnaleźć się daleko niż w tymże roku.

Liczy się, iż w sukcesie nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cenie około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu stara się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na równym poziomie. Powodem tego jest fakt, że większość tych krajów korzysta z chwila wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w rozwoju najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, podaż na targu będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w poprzednich latach w istocie zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt stale rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego jedzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Chce to pozwalać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te regiony przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z kolejnej strony USA oraz indywidualne kraje stale produkują jeszcze bardzo ropy naftowej, co robi, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, trzymając się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak poprawiał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na powierzchni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W ciągu kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym spotkało jej ustabilizowanie na etapie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zakończyła się w stronach tego stanu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W poprzednich latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w sukcesie ropy naftowej stanowi bardzo duże. Wartość ropy zależy z znacznej liczb czynników gospodarczych i rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym składnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, wykorzystującą się transportem na całym świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wejście na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają przez to silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny i dostępność paliw, których dotyczą. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie było dalekosiężny pomysł na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak i na model na ceny biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można reagować na parę rodzajów, które właśnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla przedsiębiorców są kontrakty futures na prostą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na temat wartości tych układów są łatwe w LYNX w toku rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w nowej walucie).

Gdyby tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, że miałoby trafić do realizacji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to drugie derywaty powodujące ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Wyniki te możesz tak kupować i wydawać za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi artykułami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które funkcjonują w ostatniej dziedziny.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w imprezy ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w imprezy ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować oraz w prace spółek naftowych, żeby być skutecznym w dziedzinie naftowej. Wtedy w oczywisty sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak już sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w sukcesie towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć wyjątkowo szybkie. Obecnie trend jest dość spadkowy. Jednak nic takiego jak jedne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeżeli będziemy uważać, że oczekiwania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, obecnie są za nami, a rzecz jest teraz także dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może znacznie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje morze możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub prac producentów ropy na domowych giełdach. To gwarantuje naszym użytkownikom wysoki wolumen obrotu i mały spread.

Niezależnie z tego czy zamawiasz się tradingiem, albo jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wziąć z unikalnej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w toku rzeczywistym, mając z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny prac lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w zakresie handlu na drogach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.